Tutorial formularis amb Google Docs
Si no coneixeu el funcionament de Google Docs, podeu accedir al recurs anterior dedicat a aquesta aplicació gratuïta de Google. Un cop a la pàgina inicial de Google Docs, podrem crear el nostre formulari anant a "Crea/Formulari". S’obrirà una nova finestra on podrem començar a editar-lo.
El primer que haurem d’indicar és el seu títol i una introducció general adreçada als nostres destinataris. Per defecte, ja apareixerà una primera pregunta que podrem definir omplint els camps següents:
 • Títol de la pregunta.
 • Text d’ajut, que s’usa generalment per a donar indicacions sobre com respondre a la pregunta.
 • Tipus de pregunta. Podrem triar:
  • Text: text breu.
  • Text del paràgraf: text llarg.
  • Quadres de verificació: l’usuari podrà triar diverses respostes.
  • Selecció múltiple: l’usuari triarà una sola resposta d’entre diverses possibilitats.
  • Escolliu d’una llista: l’usuari podrà triar una resposta dins d’una llista desplegable. S’usa quan les múltiples respostes són massa nombroses per a mostrar-les alhora.
  • Escala: l’usuari triarà un valor (per exemple, una valoració de l’1 al 5).
  • Quadrícula: ens permet crear una taula de diversos ítems per tal que l’usuari triï, per a cadascun d’ells, una resposta d'entre diverses possibilitats.
També podrem fer que la pregunta sigui de resposta obligatòria marcant la casella “Feu que sigui una pregunta necessària”, de manera que els destinataris no podran enviar el formulari si no hi responen.
Un cop editada la primera pregunta, en podrem anar afegint més prement “Afegeix un element” al menú superior. Al costat de cada pregunta veurem tres icones que ens serviran per a editar, duplicar o esborrar la pregunta.
Imatge de l'edició de formularis

2. Editar les preguntes

Com hem vist, podem incloure preguntes de resposta oberta (text i text del paràgraf) que demanaran a l’usuari una resposta de text lliure. Aquest tipus de preguntes no ens permetrà fer gràfiques ni càlculs a l’hora d’analitzar els resultats però ens pot proporcionar una informació molt valuosa atès que no estem limitant en absolut la resposta de l’usuari, que podrà lliurement comunicar-nos les seves opinions.
També podem incloure preguntes tancades com ara les de selecció múltiple, quadres de verificació i llistes. En aquests casos, apareix per defecte una primera opció (opció 1) on escriurem la primera de les respostes que vulguem proposar a l’usuari. Un cop fet això, podrem anar afegint tantes opcions de resposta com vulguem, fent clic al camp que apareix sota l’opció que acabem d’editar. Si volem eliminar-ne alguna, clicarem la creu que apareix al costat de cada opció de resposta, tal com es veu a la imatge següent:
Imatge de l'edició d'una pregunta de selecció múltiple
Google Docs també ens permet incloure, en aquests casos, un camp de text lliure per si l’usuari no està d’acord amb cap de les opcions de resposta que li proposem. Si volem incloure aquesta opció caldrà que marquem “Altres”.
Les preguntes de selecció múltiple ens permeten, a més, fer que l’usuari salti a una pàgina determinada del formulari en funció de la resposta que triï. Per crear diverses pàgines, caldrà que cliquem “Afegir element” i triem la darrera opció: “Salt de pàgina”. Un cop tinguem diverses pàgines creades, ja podrem marcar l’opció "Vés a la pàgina segons resposta” i, per a cadascuna de les opcions que proposem, indicar la pàgina de destí.
Imatge de l'edició d'una pregunta de selecció múltiple
Les preguntes d’escala s’usen generalment per fer que l’usuari puntuï el seu grau d’acord o desacord amb la pregunta plantejada. Podem triar les puntuacions permeses, l’interval mínim de les quals serà de l’0 al 3 i el màxim de l’0 al 10.
Finalment, la quadrícula és útil quan tenim diversos ítems que volem que l’usuari avaluï. Per exemple:
Imatge de l'edició d'una pregunta de quadrícula
També podrem editar la forma amb què els destinataris veuran el formulari. Per a fer-ho, premerem l’opció "Tema" que apareix al costat d’”Afegir un element”. S’obrirà una nova finestra on podrem triar més de 90 plantilles diferents.
Si volem anar veient l’aspecte que presentarà el nostre formulari, podem clicar l’enllaç que apareix a la franja inferior de la finestra d’edició del formulari, sobre fons negre: “Podeu veure el formulari publicat aquí”.
Imatge del link per visualitzar el formulari
Detall de la visualització del formulari amb dues preguntes:
Exemple d'un formulari amb una sola pregunta

3. Enviar el formulari


Un cop haguem acabat de dissenyar el nostre formulari, premerem “Fet” i ja podrem desar-lo i enviar-lo per correu electrònic als nostres contactes. Per a fer-ho, haurem d’anar a l’opció “Envia aquest formulari per correu electrònic” des del mateix editor del formulari. És bo que, primer, ens l’enviem a un correu nostre, per veure’n l’efecte.
A més d’introduir les adreces dels destinataris, podrem optar per incloure el formulari al cos del correu que rebran o adjuntar-hi només l’adreça, per tal que l’omplin en línia. Encara que triem l’opció d’incloure tot el formulari al correu, els nostres destinataris rebran l’enllaç per a omplir-lo en línia en cas que no el vegin correctament des del seu correu.
Els destinataris només hauran d’omplir el formulari amb els seves respostes i enviar-lo pitjant el botó “Enviar” que apareixerà després de la darrera pregunta. Un cop enviat, les respostes quedaran automàticament incorporades en un full de càlcul que durà el nom que haguem assignat al nostre formulari.
Després d’enviar el qüestionari, els usuaris veuran un missatge d’agraïment que els confirma que les seves respostes s’han enviat correctament. Podrem modificar aquest missatge anant a "Més accions/Edició de confirmació".
Si no volem enviar-lo per correu electrònic, podem usar l’opció "Més accions/Incrusta" per a copiar l’adreça del nostre formulari i incloure-la a la nostra web o blog.
Imatge de les opcions d'enviament


4. Compartir el formulari i veure les respostes


Respostes al qüestionari:
Els formularis es desen com a fulls de càlcul. Des de la pantalla inicial de Google Docs, podrem accedir-hi, tant si ja hem rebut respostes com si no. Un cop a dins, podrem anar a l’opció “Formulari” i tornar a editar-lo o a enviar-lo, veure el formulari actiu o bé eliminar-lo.
Imatge del menú formulari
Des d’aquest mateix menú, podrem consultar el resum de "respostes rebudes", opció a la qual també podrem accedir mentre editem el formulari, anant a “Visualitza respostes” i clicant “Resum”.
Imatge del resum de respostes
La versió gratuïta de Google Docs té algunes limitacions, com ara que no podem garantir que un mateix destinatari no respongui més d’un cop la nostra enquesta. No obstant això, pot ser una bona eina per tenir una visió aproximada de les opinions i suggeriments de les persones i entitats amb qui ens relacionem.
Per a opcions més avançades, cal disposar de Google Apps (veure diferències entre Google Docs i Google Apps).
Comparteix:
Igual que podem fer amb els documents de text, presentacions o fulls de càlcul, també podem compartir els nostres formularis amb altres persones. Només caldrà que entrem al formulari clicant sobre el seu nom des de la vista general i premem "Compartir". S’obrirà una finestra on podrem inserir l’adreça de les persones amb qui el vulguem compartir i atorgar-los la propietat d’editors o només de lectors.
En aquesta mateixa finestra tenim una opció més, "Permisos", que podem modificar prement “Canvia”.
Imatge de la configuració d'ús compartit
Autor: http://xarxanet.org

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada